جمعه 16 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

زانو 45 درجه کاروگیت دست ساز

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. زانو 45 درجه کاروگیت دست ساز از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و ... است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

از جمله این اتصالات هستند که به صورت دست ساز ساخته میشوند.

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : اتصالات کاروگیت، اتصالات دست ساز، زانو 45 کاروگیت،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

سه راهی 45 کاروگیت دست ساز

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. سه راهی 45 کاروگیت دست ساز از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت دست ساز ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق برش لوله های کاروگیت و اتصال آنها از طریق جوش ساخته میشوند. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت قالبی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و … است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

از جمله این اتصالات هستند که به صورت دست ساز ساخته میشوند.

سه راهی 45 کاروگیت دست ساز

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : سه راهی 45 درجه، اتصالات کاروگیت، اتصالات دست ساز،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

سه راهی 90 کاروگیت دست ساز

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. سه راهی 90 کاروگیت دست ساز از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت دست ساز ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق برش لوله های کاروگیت و اتصال آنها از طریق جوش ساخته میشوند. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت قالبی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و ... است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

از جمله این اتصالات هستند که به صورت دست ساز ساخته میشوند.

سه راهی 90 کاروگیت دست ساز

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : اتصالات کاروگیت، اتصالات دست ساز، سه راهی 90 کاروگیت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و … است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

از جمله این اتصالات هستند که به صورت دست ساز ساخته میشوند.

زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : اتصالات کاروگیت، اتصالات دست ساز، زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز، زانو 90 کاروگیت،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

تبدیل کاروگیت (Reducer)

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. تبدیل کاروگیت (Reducer) قالبی از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

تبدیل ها جهت تغییر سایز لوله ها مورد استفاده قرار میگیرند. تبدیل کاروگیت نیز جهت تبدیل و تغییر سایز لوله های کاروگیت کاربرد دارد. Reducer ها معمولا در دو نوع موازی یا هم مرکز (concentric) و یا غیر هم مرکز (eccentric) ساخته میشوند. در تبدیل موازی، محور مرکزی لوله های ورودی و خروجی از تبدیل هم مرکز هستند. ولی در تبدیل غیر هم مرکز محور مرکزی لوله ها بر هم منطبق نیستند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و … است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت قالبی دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • تبدیل کاروگیت موازی یا هم مرکز (concentric)
 • تبدیل کاروگیت غیر هم مرکز (eccentric)
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

از جمله این اتصالات هستند که به صورت قالبی ساخته میشوند.

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : Reducer، تبدیل غیر هم مرکز، اتصالات کاروگیت، تبدیل کاروگیت،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

لوله کاروگیت پلی اتیلن

لوله کاروگیت پلی اتیلن برای انتقال فاضلاب و سیالات به صورت ثقلی کاربرد دارد و در این سایز جهت آبروهای کوچک و انتقال پساب واحد های مسکونی و صنعتی کوچک کاربرد دارد.

لوله های کاروگیت معمولا به شکل اسپیرال تولید می شوند.

این روش ساخت نه تنها مقاومت لوله را افزایش می دهد بلکه به جریان اجازه می دهد تا با جریان غیر آشفته حرکت کند.یکی دیگر از مزایای این روش ساخت این است که داخل لوله کاروگیت بین دولایه خالی بوده و وزن آن را کاهش می دهد. لوله کاروگیت به صورت دولایه ساخته می شود. معمولا رنگ لایه داخلی زرد است و رنگ جداره خارجی سیاه است.

کاربرد لوله کاروگیت پلی اتیلن

 • لوله کاروگیت در انتقال پساب و فاضلاب کاربرد زیادی دارند.
 • عمر طولانی و مقاومت بالای این محصول در برابر فشار کاربرد آن را در عملیات های عمرانی بیشتر کرده است.
 • لوله کاروگیت در مکانهایی نصب می شود که در مسیر انتقال پساب و فاضلاب آب است.
 • کاربرد اصلی این لوله برای آبهایی است که خاصیت اسیدی بالایی ندارند.
 • اما اسیدی بودن آب خورندگی خاصی در این محصول ایجاد نمی کند.
 • در مواردی این محصول برای ساخت بعضی کالاهای سفارشی به کار می رود.
 • لوله کاروگیت در کل برای جهت سیستم فاضلاب بکار می روند و به وسیله کوپلر و رینگ به یکدیگر متصل می شوند.

روش نصب و اجرای لوله پلی اتیلن دو جداره اسپیرال

لوله های کاروگیت از طریق اتصالات مخصوص به یکدیگر متصل می شوند.

این لوله به خصوص در سایزهای بزرگتر باید با جرثقیل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

بعد از قرار گرفتن کنار یکدیگر، این لوله ها توسط اتصالات کاروگیت به هم متصل می شوند.

بهتر است لوله اتصالات کاروگیت کمی پایینتر از سطح زمین نصب شوند.

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : لوله کاروگیت، لوله کاروگیت فاضلابی، اتصالات کاروگیت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 5 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

سه راهی 90 کاروگیت قالبی

سه راهی 90 درجه مساوی کاروگیت قالبی ، از جمله دیگر اتصالات است که در این سیستم لوله کشی بسیار مورد استفاده است. لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. سه راهی 90 درجه مساوی کاروگیت قالبی از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و … است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی برای تبدیل سایز لوله ها و یا به صورت مساوی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت قالبی دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

از جمله این اتصالات هستند که به صورت قالبی و یکپارچه ساخته میشوند.

سه راهی 90 کاروگیت مساوی

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : اتصالات کاروگیت، سه راهی 90 درجه کاروگیت، سه راهی 90 مساوی کاروگیت، سه راهی 90 درجه مساوی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 4 اسفند 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

سه راهی 45 مساوی کاروگیت قالبی

سه راهی 45 درجه مساوی کاروگیت قالبی ، از جمله دیگر اتصالات است که در این سیستم لوله کشی بسیار مورد استفاده است. لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. سه راه 45 درجه مساوی کاروگیت قالبی از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و … است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی برای تبدیل سایز لوله ها و یا به صورت مساوی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت قالبی دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

از جمله این اتصالات هستند که به صورت قالبی ساخته میشوند.

سه راهی 45 درجه کاروگیت قالبی

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : سه راهی کاروگیت، سه راهی کاروگیت مساوی، سه راهی کاروگیت 45 درجه، اتصالات کاروگیت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 30 بهمن 1398 :: نویسنده : محمدعلی پوده

زانو 45 درجه کاروگیت قالبی

لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع مختلف اتصالات کاروگیت به هم متصل میشوند. اتصالات در سیستم ها و شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری هستند. در برخی موارد ممکن است لوله ها بدون عیب باشند ولی به دلیل نصب نامناسب اتصالات و نحوه ساخت آنها باعث بروز نشتی در خطوط لوله شود. زانو 45 درجه کاروگیت قالبی از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت تزریقی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق تزریق پلاستیک در قالب های مورد نظر ساخته میشود. این اتصالات همچنین میتوانند به صورت دست ساز و سفارشی نیز ساخته شوند.

اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند. انواع اتصالات شامل زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، تبدیل ، درپوش ، کوپلر و ... است. سه راهی کاروگیت در دو نوع 45 درجه و 90 درجه ساخته میشود. این سه راهی ها میتوانند به صورت تبدیلی هم ساخته شوند.

اتصالات گاروگیت قالبی دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

از جمله این اتصالات هستند که به صورت قالبی ساخته میشوند.

نوع مطلب : اتصالات کاروگیت، 
برچسب ها : اتصالات کاروگیت، زانو 45 درجه قالبی، زانو 45 درجه کاروگیت، زانو کاروگیت،
لینک های مرتبط :
پلی کاران
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمدعلی پوده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic